Kabinety

Automatická stanice typu KABINET

      Kabinetová úpravna vody se skládá z plastové nádoby, obalu celého zařízení což je vlastní nádoba kabinetu, sklolaminátové lahve naplněné cca do 2/3 účinnou hmotou (ionexem, pískem apod). Horní část láhve je opatřena otvorem se závitem, do nějž je namontována řídící jednotka, která řídí celý provoz automatické stanice.  Lahev, jak už bylo řečeno, je vestavěna v plastové nádobě kabinetu, kde prostor kolem láhve v nádobě  současně slouží jako zásobník regeneračního činidla pro regeneraci hmoty/náplně. Horní část plastové nádoby kabinetu  je opatřena otvorem s víkem, který je určený pro doplňování regeneračního činidla (např. tabletované soli) do nádoby. Povinností obsluhy je pouhé přisypávání regeneračního činidla do nádoby. Jednotlivé kabinety se liší vzhledem.

      Kabinetové úpravny vody jsou kompaktní zařízení určené pro úpravu vody pomocí vhodné náplně. Praktické uplatnění nacházejí kabinety zejména v provozech s nedostatkem volného prostoru, při doplňování teplovodních systémů, doplňování upravené vody u vyvíječů páry a především v domácnosti.

      Použití změkčovacích zařízení domácnostech zaujímá z ekonomického hlediska významnou pozici a to zejména pro provoz některých domácích spotřebičů jako např. praček, myček nádobí nebo bojlerů. Při použití změkčené vody značně klesá spotřeba detergentů či pracích prostředků a zejména nedochází k usazování vodního kamene na topných spirálách. Významná je také úspora energie potřebná pro ohřev topných spirál.

Použití:

Automatická úpravna s náplní:

katexu v Na+ formě slouží ke změkčování vody.

anexu v Cl- formě k denitrifikaci (odstranění dusičnanů)popř. se speciální směsnou náplní Ecomix / Crystal Right k současnému změkčování a odželeznění vody.

        Automatické stanice typu KABINET jsou určeny pouze pro malé výkony.

       Po vyčerpání nastavené kapacity hmoty/náplně je potřeba tuto obnovit – regenerovat.  K regeneraci se používá příslušné regenerační činidlo – roztok např. tabletované soli. Regenerace se provede plně automaticky naprogramovanou řídící jednotkou ve 2 hodiny v noci (dle nastavení), kdy se nepředpokládá větší odběr vody, a trvá cca 1,5 – 2 hodiny.

      Výhodou automatických úpraven je jejich jednoduchá montáž, snazší obsluha řízení a zejména úspora vody a popř. regeneračního činidla.

Kabinetní změkčovače nabízíme v několika vzhledových provedeních. Patří sem vzhled EVROPA, OCEAN, KRYSTAL, DIAMANT nebo SLIM.

      V případě, že provozovatel z provozních důvodů potřebuje zajistit nepřetržitou dodávku upravené vody, musí volit zařízení typu DUPLEX.