Neutralizace

       Odpadní vody z technologie úpravy vody jako je dekarbonizace popř. demineralizace je nutné neutralizovat. Pro menší průtoky kyselých odpadních vod z regenerace je možností použít průtokové neutralizační zařízení v provedení plastu,  použití do 40°C.

       Zařízení je složené z PE nádoby obsahující rozdělovací systém, rošt pro uložení neutralizační náplně a samotného neutralizačního materiálu.

       Odpadní voda je přivedena do spodní části pod rošt v průtokovém neutralizačním zařízení. Rozdělovacím systémem je pod roštem pravidelně rozvedena tak, aby došlo k maximálnímu využití plochy. Průchodem přes neutralizační náplň se voda neutralizuje a přepadem je odvedena do kanalizace.

       Neutralizační náplň je potřeba pravidelně doplňovat.

NB 200NB 400NB 750větší velikosti možné
průměr mm10007001000
výška mm60010001000
neutralizační materiál kg100230400