Změkčování vody

         Všeobecné informace o tvrdosti vody a řešení tohoto problému

           V dnešní době velmi skloňovaný pojem „tvrdá vodaznamená obsah kationtů hořčíku (Mg2+) a vápníku (Ca2+) ve vodě.  V podstatě jde o množství rozpuštěných minerálů, v největší míře o vápenec a dolomit, ale i mnoha dalších.

Setkáváme se s pojmy „přechodná tvrdost vody“ a „stálá tvrdost vody“.

Přechodná tvrdost vody obsahuje rozpuštěný hydrogenuhličitan vápenatý (Ca(HCO3)2). Po jeho vysrážení vzniká uhličitan vápenatý (CaCO3), což je vodní kámen. Této tvrdosti vody se lze zbavit jejím převařením.

Stálá tvrdost vody obsahuje rozpuštěné chloridy, sulfidy, dusičnany a křemičitany. Oproti přechodné tvrdosti vody stálou tvrdost takto odstranit nelze.

Každá lokalita se vyznačuje jinou tvrdostí vody. Rozdíl tvoří odběry vody povrchové nebo naopak podzemní, nebo často jejich kombinací.

    – Voda z povrchových zdrojů má menší tvrdost – neprotéká půdou, čili nenabere po své cestě tolik minerálů

    - Voda z podzemních zdrojů má tvrdost vyšší – pro výslednou tvrdost vody je zásadní druh podloží, kterým voda protéká, než se dostane k místu odběru

       Pro určení tvrdosti vody se používají různé jednotky, mezi nejčastější patří stupně německé /°dH/, dále se koncentrace vápenatých a hořečnatých kationtů uvádí v mmol/l, mval/l nebo občas také stupních francouzských /°fH/. Ve střední Evropě se dosud nejčastěji používají stupně německé, kdy 1°dH odpovídá 10mg oxidu vápenatého nebo hořečnatého v 1 litru vody.

 

°dH

°fH

mval/l

mmol/l

1°dH

1

1,79

0,357

0,178

1°fH

0,56

1

0,2

0,1

1mval/l

2,8

5

1

0,5

1mmol/l

5,6

10,02

2

1

 

 

 

  °dH  
velmi měkká 0 – 4  
měkká 4 – 8  
středně tvrdá 8 – 15 vhodná instalace změkčovacího zařízení
tvrdá 15 – 21 nutná instalace změkčovacího zařízení
velmi tvrdá 21 a více nutná instalace změkčovacího zařízení

 

 Mapa tvrdosti vody v České republice

 

         Česká norma pro pitnou vodu udává tvrdost vody v rozmezí 2-3,5 mmol/l a minimum pro obsah minerálů 40-80 mg vápníku a 30 mg hořčíku v 1 litru vody. Tyto prvky jsou ve vodě žádoucí, mají příznivý vliv na srdečně cévní systém a působí také preventivně proti vzniku dalších chorob. Při úpravě vody, která je určena k pití nebo další přípravě potravin, by tyto hodnoty měly být zohledněny. Upravená voda by neměla být zcela bez minerálů, tzn. s tvrdostí vody na 0°dH.

Jak změříme tvrdost vody?

      Přesná tvrdost se určuje pomocí kapkového testeru tvrdosti vody. Ten si můžete objednat v našem e-shopu. Tvrdost vody zjistíte také podle rozboru, který vám zajistí laboratoř nebo z informací z vodárny.

Proč vodu změkčovat?

       Vodu změkčujeme hlavně proto, že vody s velkým obsahem tvrdosti způsobují nepříjemné povlaky při přípravě kávy, čaje. Voda je chuťově nevyhovující a její dlouhodobá konzumace může pro svůj vysoký obsah minerálů způsobovat zdravotní potíže. Při mytí způsobuje vysoušení pokožky až do stupně svědění, u alergiků se pak vyskytují ekzémy nebo dochází k jejich zhoršování.
       Protékáním vody přes zahřívací místa jako jsou bojlery, pračky, myčky, žehličky dochází u přechodné tvrdosti k přeměně hydrogenuhličitanu vápenatého na uhličitan, který se vysráží ve formě vodního kamene na stěnách varných nádob, trubkách apod. Tyto nánosy snižují několikanásobně energetickou účinnost daného zařízení a mnohdy dochází až k úplnému zanešení těchto zařízení vodním kamenem. Už od paměti je známo, že tvrdá voda je nevhodná pro praní prádla a několikanásobně zvyšuje spotřebu pracích prášků, protože ve vodě tvrdé se prací prášky hůře rozpouštějí.

      V dnešní době jsou naše domácnosti vybaveny různými přístroji, které se při svém provozu dostávají do styku s vodou a usazeniny zapříčiněné tvrdostí vody tak snižují jejich účinnost ale i životnost. Krom varných konvic, praček a myček se do této kategorie dnes často řadí i klimatizační zařízení, sluneční kolektory, teplovodní podlahové topení, bazény a další. Pro jejich efektivní využití a hlavně prodloužení jejich životnosti se vyplatí zaměřit svoji pozornost na používání kvalitní vody.

Jak vodu změkčit?

      Naše firma Vám nabízí celou řadu velmi kvalitních, bezporuchových a účinných změkčovačů vody. Tato zařízení pracují na principu iontové výměny. Technologie iontové výměny je praxí prověřená metoda, která při správném používání našich zařízení dává viditelné a snadno změřitelné výsledky. Principem této metody je výměna iontů vápníku a hořčíku za ionty sodíku (kationty Ca2+ a Mg2+ se vymění za kationt Na+ nebo H+). Odstraněné vápník a hořčík, tedy jejich ionty, se zachytávají v aktivní náplni změkčovače (katexová náplň) až do doby vyčerpání její kapacity. Poté se musí u této náplně provést její obnova – tzv. regenerace roztokem chloridu sodného (NaCl, kuchyňskou solí), která se pro tento účel vyrábí slisovaná do tablet. Změkčovače jsou konstrukčně řešeny tak, aby zásoba tohoto regenerantu byla časově dlouhodobá, takže změkčovač pak pracuje v plné automatice. Pouze se včas doplní tabletová sůl na potřebné množství, protože pokud nebude regenerace provedena správně, snižuje se kapacita filtru a upravená voda nemusí mít požadované parametry. Životnost této katexové náplně bývá 7-9 let. Záleží však na způsobu provozu filtru. Náplň změkčovacího zařízení nesmí zmrznout, jinak hrozí poškození jednotlivých zrnek náplně a dochází ke ztrátě funkce celého filtru. Po této době je nutné ji jednoduchým způsobem vyměnit. Množství vody, které změkčovací stanice upraví, než je její kapacita vyčerpána, je závislé na množství katexu v tlakové láhvi a na tvrdosti vstupní vody.

      Volba velikosti změkčovače je dána jednak požadovaným množstvím upravené vody za den a její vstupní tvrdostí. Protože iontoměničové změkčovače změkčují vodu do její nulové tvrdosti, je každý změkčovač opatřen tzv. „řezáním“, kterým se do výstupu vody ze změkčovače přimíchává voda neupravená tak, aby byla dodržena požadovaná tvrdost podle ČSN. Všechna zařízení jsou i po stránce vzhledu a opracování velmi hezké a líbivé, takže umístnění např. v koupelně je možné.

      V našem e-shopu  si můžete vybrat z několika velikostí i vzhledů. Nabízíme změkčovací zařízení Kabinet s objemem 5, 10, 15, 20, 25 a 30 litrů náplně a vzhledech Bingo (pro objem 5 l), Mini Evropa, Mini Krystal, Mini Ocean, Slim Mini (pro objem 10 l), Slim Midi (pro objem 20 l), Slim Maxi (pro objem 30 l) a pro objem náplně od 15 do 30 l nabízíme tato zařízení ve vzhledu Evropa, Krystal, Ocean, Diamant.

      Dále nabízíme stanice od malých výkonů typu SOLO až po zařízení pro použití v průmyslu s objemem pryskyřice několik stovek litrů s kontinuálním, tzn. nepřetržitým provozem, typu DUPLEX.

Veškeré naše výrobky naleznete na www.cisteni-vody.cz nebo neváhejte kontaktovat naši firmu.