Demineralizace

      

       Demineralizace vody nebo-li odstraňování veškerých kationtů a aniontů silných kyselin se provádí ve dvou stupních. Tato technologie se používá v provozech, kde je požadavek na velmi vysokou kvalitu vody s nízkou vodivostí.

       Jako první stupeň demineralizace se používá silně kyselý katex v H+ formě (regenerace HCl), který odstraňuje z vody veškeré kationty výměnou za ionty H+.  Upravená voda obsahuje směs volných minerálních kyselin a volného CO2, který se odvětrává a voda vstupuje do dalšího stupně úpravy.

       Pro další stupeň úpravy vody se používá silně bazického anexu v OH- formě (regeneruje se pomocí NaOH), který neutralizuje volné minerální kyseliny. Tato výsledná upravená voda mívá podle složení vstupní vody a regeneračních dávek vodivost 2 – 5 mS/cm.

       Nulové vodivosti, což je požadavek např. pro turbíny, se dosáhne zařazením tzv. mix-bedu nebo-li směsného lože, čímž dosáhneme prakticky teoretické čistoty upravené vody.

       Úpravit pH pomocí neutralizace je nutné u odpadních vod.

      Vzhledem ke složitosti demineralizačního zařízení upřednostňujeme osobní, popř. telefonické konzultace a následnou cenovou nabídku celého zařízení, kterou dodáváme vždy v co nejkratším termínu.