Mix-Bed

       Pro odsolení vody v průmyslu, jako dočištění předřazené odsolovací technologie nebo v některých případech i jako primární technologie se používá náplň MIX-BED. Jedná se o dočišťovací materiál na bázi silně kyselého gelového katexu a silně zásaditého gelového anexu. Demineralizaci můžeme provést i technologií reversní osmózy. Můžeme ho použít jak pro regenerovatelné i neregenerovatelné průmyslové aplikace. Při jeho použití můžeme dosáhnout vodivosti méně jak 0,1µS/cm nebo měrného odporu, který se blíží 18MΩ.

       Výběr vhodné technologie závisí hlavně na celkových požadavcích na kvalitu upravené vody a také způsobu provozu. Při vysokých požadavcích je nejpoužívanějším postupem odsolení pomocí reversní osmózy a následně snížení elektrické vodivosti díky již zmíněnému iontoměniči, MIX-BEDU.

 

Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled: světle hnědý gel

Zrnění: +1,2 mm < 5%, -0,3 mm < 1%

Poměr složek: 40% katex, 60% anex

Hmotnost: 770 – 740 g/l

Rozsah pH: 0 – 14

Max. provozní teplota: 80°C

Výška lože: min 600 mm