Odvětrávání

       

       Beztlaké odvětrávací věže se používají při úpravě vody technologií demineralizace / dekarbonizace k odstranění neiontových forem CO2.

       Odvětrávací věž je stojatá válcová nádoba, ve spodní části opatřená válcovou zásobní nádrží , na které je umístěna samotná provzdušňovací věž s rošty, na nichž je uložena náplň kroužků.  Na plášti věže je umístěn průhmat, ve spodní části je hrdlo pro vstup vzduchu z ventilátoru. Zásobní nádrž je vybavena přepadem, vodoznakem a přírubami pro připojení přečerpávacích čerpadel. Vrchní část zásobní nádrže je opatřena otevíracím víkem.

        Samotná odvětrávací věž může být umístěna také na jiné zásobní dekarbonizační nádrži např. z betonu apod.

 

       Voda obohacená rozpuštěnými plyny (CO2) je přiváděna do hrdla, které je  umístěno v horní části odvětrávací věže. Voda se rozprašuje na roštech s náplní kroužků do kapek. Ze spodu přiváděný vzduch z ventilátoru prostupuje vrstvou náplně a odvětrává z vody plyny, které jsou odváděny v horní části věže. Takto odvětraná voda je shromažďovaná v zásobní nádrži, odkud je podle potřeby odváděna dále do technologie.    

       Zásobní nádrž s věží je vyrobena z odolného PE.

Technická specifikace