Úvod

          Naše firma vznikla v roce 1990 s cílem působit v oblasti tepelné energetiky. Původní servisní a poradenská činnost byla záhy rozšířena o rekonstrukce a montáže kotelen, a výrobu technologických zařízení pro úpravu vod, hlavně dle výrobního sortimentu ČKDD. V současné době dodáváme na trh kusové i ucelené dodávky úpraven vod pro teplovodní, horkovodní a parní kotelny, nyní ale vzrůstá zájem o úpravny vod pro domácnosti, menší provozy jako jsou prádelny, gastronomie, chladící systémy a podobně viz. sortiment výroby, takže se naše firma specializuje i tímto směrem.

         V rámci dobré spolupráce zároveň bezplatně poskytujeme např. konzultaci, ucelený návrh technologie, vč. schémat, zapojení i s cenovou kalkulací.

         Krédem naší firmy je spokojený zákazník a tudíž náš kontakt s ním nekončí předáním výrobku, ale nabízíme mu možnost vybrat si ze široké palety našich služeb.

        Naše firma rovněž provádí servis chemického režimu úpraven vod formou pravidelného odběru vzorků, s následným chemickým rozborem a návrhem na nápravná opatření. Není opomenuto také měření kyslíku v odplyněné vodě (napájecí). Tato služba je oblíbená hlavně u energetiků a vedoucích kotelen, neboť jim umožňuje nestranný náhled na provoz vodního hospodářství v závodě a často také pomůže odstranit příčiny opakujících se generálních oprav úpraven i kotlů. Zároveň tato služba přináší stálý kontakt se zákazníkem a umožňuje mu využívat všech výše uvedených služeb ve zvýhodněných termínech.

                                                                                                                                        Váš Aquaterm, s.r.o.

   

 

 

 

 

www.aquaterm.cz

www.aqua-bohemia.com

 

 
TOPlist