sortiment služeb

vypracování nabídky technologie úpravy vody
dodávky a perfektní montáž zařízení
uvedení úpravny do provozu
zaškolení obsluhy zařízení
vypracování provozních předpisů
záruční / pozáruční servis
dodávka pracovních náplní (ionexy, písky, PVD)
ionexy všech typů (katexy, anexy)
dodávka provozních chemikálií (regenerační sůl, deoxidační a fosfatizační roztoky)
dodávka roztoků a laboratorních pomůcek pro sledování provozu
chemické rozbory vod z jednotlivých stupňů úpravy vody vč. odborného posudku a návrhu řešení