Kovovýroba

 

       Naše firma AQUATERM, s. r. o.  nabízí kromě stanic na úpravu vody také výrobu a dodávku následujících kovovýrobků:

1. manuální pískové filtry

- písková filtrace je pochod sloužící k zachycování látek suspendovaných ve vodě. Filtr je samostatná nádoba, ve které je na propustném dně uložena vrstva filtračního materiálu, kterou protéká surová voda. Filtrační schopnost této vrstvy je obnovována praním.

 2. manuální ionexové filtry

- manuální ionexové filtry slouží pro výměnu iontů. Podle vybraného typu náplně se mohou použít na několik způsobů. Jako změkčovací filtry odstraňující z vody ionty, které způsobují „vodní kámen“, dekarbonizační filtry nebo-li anexové, které odstraňují skupinu HCO3-, apod. Filtr je nádoba, ve které je na propustném dně uložena vrstva podložního materiálu s příslušným ionexem, kterým protéká surová voda. Kapacita ionexu se obnovuje regenerací vhodným regeneračním roztokem.

3. solanky

- plastové nádoby kulatého nebo čtervocého tvaru s víkem, které slouží k přípravě regeneračního roztoku soli pro změkčovací filtry. Zpravidla se pro regeneraci používá roztok NaCl (chloridu sodného), který se připravuje z regenerační tabletové soli

4. chladič sekcionální

Je určen pro chlazení nebo ohřívání vody.

5. chladič vzorků vody

napájecí, kondenzátní, kotlové vody a páry.

6. nádrže horizontální  a   stojaté

Slouží jako zásobníky napájecí vody, kondenzátu apod.

7. odplyňovač kaskádový

Kaskádové odplyňovače ocelové, popř. nerezové se používají k termickému odplynění napájecí vody,

8. expandery

Dle normy ČSN 070710 je nutno kotle trvale odluhovat a odkalovat.  Odluhování se provádí na základě solnosti kotelní vody a činí dle úpravy vody 4 – 6 % výkonu kotle. Tímto se z kotle odvádí teplo, které je možno využít expanzí, kdy se získá pára  využitelná pro odplynění a teplý kondenzát, který se použije pro ohřev přídavné vody.  Odkalování se provádí v době nejmenšího výkonu ze spodní části kotle, kde se hromadí kaly. Zavedením do expanderu dojde k expanzi na páru a kondenzát, který se odvádí do jímky.

9. blokové úpravny vody BUV

Blokové úpravny vody BÚV slouží pro přípravu vody pro napájení parních vyvíječů BUV V, napájení parních kotlů BUV PK popř. napájení teplovodních a horkovodních systémů BUV T/H.

10.  akumulátory páry

Zařízení sloužící k akumulaci horké tlakové vody/páry.

a dále nabízíme výrobu anuloidů, pojistných smyček, redukčních stanic páry aj.