ECOMIX

      Ecomix je v současné době nejmodernější technologie pro odstranění tvrdosti vody, železa, manganu, amoniaku a přírodních organických sloučenin. Při použití filtračního média ECOMIX se směs rozdělí na pět filtračních vrstev, které poskytují efektivní odstranění všech kontaminujících látek z vody.

Výhody:

Vysoká účinnost filtru na odstranění železa a manganu (odstranění až 99%)

Nízká spotřeba soli – pouhých 100g na litr média na regeneraci na nejvyšší výkon

Nejnižší náklady na 1 m3 vody – 2,2 krát nižší než u tradičních technologií

 

Stupně úprav:

   – odstranění železa a manganu

   - změkčení

   – odstranění organického znečištění

   – odstranění amonia

 

Kapacita ECOMIX = ECOMIX litry x 2,1    

Výpočet kapacity systému: pouze tvrdost !

Regenerační roztok: 100g NaCl / litr média

Spotřeba vody: 4 – 6 vody/litr média

Životnost média je 3 – 10 let

Pracovní podmínky: ECOMIX-A                                             
Tvrdost: < 750 mg/l CaCO3                                                      
Železo: < 15 mg/l                                                                           
Mangan: < 3 mg/l                                                                          
COD (KMnO4): < 16 mg/l                                                             
Amoniak: < 4 mg/l                                                                         
TDS: < 4000 mg/l                                                                           
Provozní teplota: 4-40 °C                                                              
pH: 5-10                                                                                               
Optimální hloubka lože: 800 mm                                            

Průtok: 20-25 m/h                                                                        
Průtok proplachnu (15-20 min): 13-15 m/h                      
Průtok regenerační (45-65 min): 3-5 m/h                          
Průtok oplachu (15-20 min): 20-25 m/h                            
Volný objem lože: > 40%                                                           

Pracovní podmínky: ECOMIX-C                                            
Tvrdost: < 750 mg/l CaCO3                                                     
Železo: < 10 mg/l                                                                          
Mangan: < 3 mg/l                                                                          
COD (KMnO4): < 80 mg/l                                                           
Amoniak: < 4 mg/l                                                                         
TDS: < 4000 mg/l                                                                            
Provozní teplota: 4-40 °C                                                              
pH: 5-10                                                                                               
Optimální hloubka lože: 800 mm                                                

Průtok: 20-25 m/h                                                                            
Průtok proplachnu (15-20 min): 13-15 m/h                            
Průtok regenerační (45-65 min): 3-5 m/h                              
Průtok oplachu (15-20 min): 20-25 m/h                             
Volný objem lože: > 40%