Řídící jednotky


       Řídící jednotky jsou součástí zařízení pro úpravu tvrdosti vody. Jedná se o spolehlivé a automatické zařízení. Vyznačují se jednoduchým naprogramováním a přehledným displejem, který zobrazuje všechny provozní fáze stanice.

       Jednotka určuje frekvenci regenerací a řídí jejich průběh. Regenerace může být spuštěna na základě času (po uplynutí určitého nastaveného časového rozmezí) nebo na základě objemu (po průtoku nastaveného množství vody). Regeneraci lze také naprogramovat jako okamžitou nebo zpožděnou (provede se např.: ve 2:00 hodin ráno, kdy zastavení vody neomezí provoz domácnosti).

Řidící jednotky dělí podle provedení na:

1) in-line jednotka - pouze vstup / výstup vody, obnova náplně výměnným způsobem

2) poloautomat nebo také ruční mechanické jednotky – pohybem „páky“ popř. „ovládacího“ kolečka do příslušné polohy zajistíme požadovaný úkon (provoz, jednotlivé kroky regenerace)

3) plně automatické

a) „mechanické“ nastavení vstupních hodnot - nastavení hodnot pomocí stupnice na ovládacích kolečcích, nastavení regenerace pomocí „kolíků“ . Tyto jednotky mají dvě provedení:

Objemově řízená jednotka
- automatická objemově řízená jednotka odměřuje vestavěným vodoměrem po nastavení vstupních hodnot množství upravené vody. Jakmile dojde k vyčerpání nastaveného objemu, je dán pokyn k opožděné popř. okamžité regeneraci.

nebo

Časově řízená jednotka
- časová řídící jednotka provádí regeneraci na základě nastavených časových údajů každý den nebo každý 2, 3, 4, 6 popř. 12 den. Regenerace je nastavena na 2 hod v noci, kdy se nepředpokládá odběr vody. Regenerace proběhne tedy v nastavený den i když není kapacita úpravny zcela vyčerpána, tzn. že nebere v potaz množství protečené vody.

b) elektronické nastavení - jednotka se naprogramuje, má displej  a ukazuje jednotlivé provozní stavy -  je řízena mikroprocesorem s širokým spektrem nastavitelných parametrů – čas, typ regenerace (časová / objemová okamžitá / objemová zpožděná / filtr), použité jednotky, nastavení vodoměru. Na displeji se během provozu zobrazují jednotlivé regenerační kroky, aktuální čas, průtok, množství vody zbývající do regenerace, v případě duplexu láhev v provozu apod.