CRYSTAL RIGHT

      Filtrační médium CRYSTAL RIGHT odstraňuje z vody železo a mangan. Zároveň vodu změkčí, upraví pH a zredukuje amoniak. Železo a mangan jsou odstraňovány principem iontové výměny. CRYSTAL RIGHT (zeolit) účinkuje stejným způsobem jako ostatní iontoměničové pryskyřice. Použití zeolitu je podmíněno tvrdostí vstupní vody minimálně 0,5mmol/litr. Při této nebo vyšší tvrdosti se póry ve filtračním médiu rozpínají, váží na sebe CO2 a anorganické kyseliny, což způsobuje zvýšení pH výstupní vody. Při fázi regenerace se naopak zeolit stahuje, a tudíž plyny a kyseliny, které se na něj navázaly, jsou z média vyplavovány do odpadu. Pokud je tvrdost vstupní vody menší než 0,5 mmol/litr, mohou tyto látky zablokovat póry, což zapříčiní ztrátu kapacity média. Crystal Right si poradí i s vysokou tvrdostí (5,1 – 13,7 mmol/litr), ovšem výjimkou je vysoký průtok vody. Na rozdíl od používání klasických iontoměničových pryskyřic musí být zařízení pro úpravu vody na bázi zeolitu správně nadimenzováno, dále nastaveno a uvedeno do provozu odborníkem tak, aby nedocházelo k výstupu tvrdé vody z filtru nebo k nevratnému poškození filtrační hmoty.

objemová hmotnost: 0,8 kg/l

střední velikost částic: 0,3 – 2,4 mm