BIRM

Birm je efektivním a úsporným médiem pro snížení rozpuštěného železa a manganových sloučenin ze surové vody. Může být použit v systému úprav vod řízených tlakem nebo pouhou gravitací.

Působí jako nerozpustný katalyzátor pro zvýšení reakce mezi rozpuštěným kyslíkem a sloučeninou železa. V podzemních vodách je rozpuštěné železo obvykle ve formě hydrogenuhličitanu železnatého z důvodu přebytku oxidu uhličitého. Ten není filtrovatelný.

Funguje jako katalyzátor mezi kyslíkem a rozpustnými sloučeninami železa, zvyšuje oxidační stav Fe 2+ na Fe 3+ (z železnatého na železitý), což je lehce filtrovaná sraženina.

Birm se nespotřebovává při provozu odstraňování železa, a proto nabízí obrovskou ekonomickou úsporu oproti mnoha dalším metodám odstraňování.

Mezi jeho další výhody patří dlouhá životnost a relativně nízká oslabovací ztráta. Má zanedbatelné náklady na obsluhu. Nevyžaduje regeneraci, jen je nutné pravidelné promývání.

Při použití Birmu pro odstranění železa je nutné, aby voda neobsahovala žádný olej nebo sulfan, organické sloučeniny nesmí překročit 4-5 mg/l, obsah rozpuštěného kyslíku nejméně 15% obsahu železa. pH musí být 6,8 a více. Pokud přítok vody má pH nižší než 6,8 tak se dávkují před Birm neutralizační přísady jako je Corosex, laacit nebo soda na zvýšení pH.

Provozní podmínky:

- alkalita by měla být větší než dvojnásobná koncentrace síranů a chloridů

- pH vody: 6,8 – 9,0

- obsah rozpuštěného kyslíku se musí rovnat nejméně 15% obsahu železa (nebo železa a manganu)

- rychlost praní: středně hrubý BIRM 17,04 – 20,45 m3/m2

                          jemný BIRM: 8 – 10  m3/m2

- koncentrace volného chlóru musí být menší než 0,5 mg/l

- sulfan by měl být odstraněn z vody před vedením na lože Birmu

 

Fyzikální vlastnosti:

Středně hrubý BIRM                                                     Jemný BIRM

barva: černá                                                                     barva: černá

hustota: 44 – 50 kg/m3                                                hustota: 1,2 – 1,4 kg/cm3

velikost ok: 9 x 35                                                          velikost ok: 10 x 40

specifická hmotnost: 2,0                                             specifická hmotnost: 2,0

zrnění: 0,59 mm                                                              zrnění: 0,48 mm

koeficient: 1,96                                                                koeficient: 2,71