RX 63/70A

        Elektronická jednotka RX 63/70A se nejčastěji používá jako řídící ventil u katexových, anexových nebo odželezňovacích stanic. Řídící jednotka při regeneraci nepropouští vodu. U jednotky je možné využít kontakt překlápěcího relé k ovládání následných zpřažených zařízení. Ukazovací displej jednotky znázorňuje všechny provozní stavy.Jedná se o velmi spolehlivou vysoce moderní jednotku.

- Snadný způsob programování hlavy.
- Řídící jednotka při regeneraci nepropouští vodu.
- Jedná se o velmi spolehlivou vysoce moderní jednotku.
- Automatické zamknutí programovacích tlačítek při překročení pauzy jedné minuty, opětovné odblokování tlačítek stiskem obou šipek současně na dobu 5 sekund.
- Problikávání barevného displeje vyjadřuje stav chodu změkčovače. V průběhu regenerace jednotlivé piktogramy znázorňují probíhající regenerační krok.
- V případě výpadku el. energie zůstanou zachována data po dobu tří dnů.
- Při probíhající regeneraci řídící jednotka nepropouští vodu.
- Vnitřní konektor je možné využit pro signalizaci chodu, ovládání el. ventilu nebo čerpadla.
- Řezání vstupní vody se provádí pomocí regulačních kohoutů na přívodním a výstupním potrubí.
- U řídící jednotky je možné nastavit typ regenerace – okamžitou nebo zpožděnou. S pomocí el. tlačítek se nastaví čas průběhu regenerace – zpravidla ve 2 hod. v noci.
- Možnost nastavení intervalu mezi regeneracemi. Nastavení tohoto parametru umožní spuštění regenerace po uplynutí tohoto intervalu, i když nebylo dosaženo nastaveného objemu upravené vody.
- Řídící jednota může být také v sestavě paralerního zapojení jako twin, triplex, atd…
 
Parametry:
  • Maximální výkon: 4,5 t/h
  • Odpadní potrubí: 1/2″ hadicí
  • Požadovaný tlak: 0,2 – 0,6 MPa
  • Připojení solanky: 3/8″ PVC hadičkou
  • Připojovací závit: 2-1/2″ 8NPSM
  • Průměr láhve u změkčování: 6″ – 18″
  • Teplota vody: 5 – 45°C
  • Trubice spodní trysky: 1.05″ (26,7mm)
  • Typ řízení: objemové (souproud)
  • Vstupní a výstupní potrubí: 1″G (vnější závit)

 

       Řídící jednotku lze použít i bez řezacího kusu, tzv. bypassu 70A, pokud není třeba řezáním upravit výslednou tvrdost výstupní vody. Potom má řídící jednotka označení pouze RX 63.

       Připojovací kus, nebo-li bypass pro tuto řídící jednotku vypadá: