MTM

      MTM je granulované filtrační médium pokryté vrstvou oxidu manganičitého.

      Je využíváno pro snižování koncentrace železa, manganu a hydrogensulfidu z vody.

      Díky aktivnímu povrchu média jsou zachycovány oxidy a sráženo rozpuštěné železo a mangan. Sraženiny jsou odfiltrovány v granulovaném loži a odstraněny při vymývání upravenou vodou.

      MTM se skládá z velmi lehkých granulovaných jader s nánosem manganistanu. K odstranění železa může dojít už od pH 6,2 a pro oxidaci není nutný rozpuštěný kyslík.

      Po vyčerpání oxidační schopnosti MTM musí být filtr zregenerován slabým roztokem KMnO4, aby se znovu obnovila jeho oxidační schopnost. Používá se regenerační roztok o koncentraci 0,5-2 kg (suché váhy) KMnO4/m3. Po spuštění nového filtru s MTM nejprve provedeme vypláchnutí a následně regeneraci roztokem KMnO4 a důležité je dát pozor, aby nedošlo k vysoušení média. Nové lože by mělo být regenerováno ke konci instalace.

      Provoz filtru a jeho oxidační činnost se na vzduchu snižují, může dojít i k jeho zabarvení. KMnO4 může být předdávkován k udržení kapacity.

Mezi výhody patří:

1) široký záběr pH pro odstranění železa

2) nízké tlakové ztráty během průchodu přes lože s vysokým srážením

3) odstranění železa, manganu a hydrogen sulfanu

4) jeho lehká váha vyžaduje nižší vymývací rychlost a snižuje nutnost užití čerpadla

5) nižší cena dodávky

 

Podmínky provozu:

pH vody: 6,2 – 8,5

max. teplota vody: 38°C/100°F

výška lože: 0,610 – 0,914 m

rychlost průtoku: 7 – 12,2 m3/h.m2 pro střídavý průtok možné 19,5-24,4 m3/h.m2

rychlost vymývání: 19,5 – 24,74 m3/h.m2

zvětšení rychlosti při protiproudu: 20 – 40% výšky lože (min.)

regenerace: 0,5 – 2 kg KMnO4/m3

specifická hmotnost: 2,0

střední velikost částic: 0,43 mm

objemová hmotnost: 721 – 801 g/l